IP67

استاندارد IP برای مشخص نمودن میزان مقاومت و محافظت بدنه و محفظه بیرونی دوربین مداربسته , جعبه ها و تجهیزات بکار میرود. در استاندارد IP67، حروف IP مخفف Ingress Protection هستند که به معنی محافظت در برابر نفوذ می باشند و دو عدد روبروی این حروف نیز نشان دهنده میزان مقاومت در مقابل اجسام جامد و مایعات هستند.

عدد اول که از بازه ۰ تا ۶ رده بندی میشود، میزان نفوذ پذیری دستگاه الکترونیک را در برابر اجسام جامد مانند گرد و خاک نشان میدهد و عدد دوم که از بازه ۰ تا ۸ رده بندی میشود نیز میزان نفوذپزیری و مقاومت در برابر مایعات مانند آب را نشان میدهد. در این استاندارد عدد بالاتر نشان دهنده محافظت دستگاه در مقابل عوامل بیرونی می باشد.

به طور کلی استاندارد IP دارای دو معلفه جداگانه است که اولین مولفه عددی مابین 1 تا 6 بوده که بیان می کند چه اشیا خارجی از دست، پیچ گوشتی تا گرد و خاک قابلیت نفوذ و ورود به دستگاه را دارند که 1 بیان گر بالاترین محفظه قابل نفوذ بوده و 6 بیانگر ضد گرد و خاک بودن دستگاه می باشد.

اما مولفه دوم که عددی مابین 1 تا 8 را شامل می شود میزان ضدآب بودن دستگاه را مشخص می نماید. گفتنی است اگر مولفه دوم عدد 7 باشد دستگاه دارنده این مولفه به مدت 30 دقیقه در عمل 1.5 متری آب دوام می آورد و اگر مولفه دوم 8 باشد یعنی دستگاه مورد نظر کاملا ضدآب بوده و قابلیت استفاده در زیر آب را دارد.

 

معنی عدد اول IP

0- بدون حفاظت
1- محافظت در برابر لمس اتفاقی دست
2- حفاظت در برابر اجسام خارجی مانند انگشتان دست
3- محافظت در برابر برخورد با ابزار و سیم
4- محافظت در برابر برخورد با ابزار ، سیم و سیم‌های کوچک
5- محافظت محدود در برابر گرد و غبار
6- محافظت کامل در برابر گرد و غبار

معنی عدد دوم IP

0- بدون حفاظت
1- محافظت در برابر رطوبت باران
2- حفاظت در برابر اسپری مستقیم تا 15 درجه
3- حفاظت در برابر اسپری مستقیم تا 60 درجه
4- حفاظت در برابر اسپری از تمام جهات، محافظت محدود در برابر آب
5- محافظت از آب با فشار کم
6- محافظت از آب با فشار متوسط
7- محافظت در برابر غوطه وری در آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه

8- محافظت در برابر غوطه وری در آب به میزان بالاتر از 1.5 متر و زمان بیشتر از 30 دقیقه